Akademia Aktywnego Przedszkolaka„AKADEMIA AKTYWNEGO PRZEDSZKOLAKA” to program dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Są to cykliczne, zorganizowane i profesjonalnie prowadzone zajęcia ruchowo – sportowe odbywające się na terenie przedszkola z wykorzystaniem piłek różnych rozmiarów oraz innych przyborów. W trakcie zajęć wykorzystuje się dużą ilość zabaw i gier ruchowych, które są podstawowym środkiem wychowania fizycznego u dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia prowadzone cyklicznie, raz w tygodniu. Zajęcia każdej grupy trwają 30 - 45 min.

W programie wykorzystuje się elementy najbardziej popularnych gier zespołowych i dyscyplin sportowych jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz tenis.


GŁÓWNE CELE PROGRAMU

poprawianie ogólnego stanu zdrowia dzieci,

wspomaganie rozwoju motoryki,

wyrabianie pozytywnych cech charakteru takich jak: zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość i zdyscyplinowanie,

rozbudzanie u dziecka nawyku do aktywnego spędzania wolnego czasu,

nauka posługiwania się piłkami o różnych rozmiarach,

integrowanie się z rówieśnikami, współpraca w grupie oraz z instruktorem,

 .